Cennik

archiwizacja dokumentacji kategorii A – 600-1200 zł/mb

archiwizacja dokumentacji kategorii B25 – 600-1200 zł/mb

archiwizacja dokumentacji kategorii B – 60-300 zł/mb

brakowanie (kategoria Bc) – 30-50 zł/mb

listy płac i kartoteki zarobkowe – 70-200 zł/mb

akta osobowe – 10-30 zł/szt.

Wszystkie zaprezentowane ceny są orientacyjne i zawsze istnieje możliwość całościowego rozliczenia za zlecenie. Ich wysokość może również ulec zmianie, w zależności od stanu zachowania materiałów do zarchiwizowania. Wszystkie kwoty są kwotami brutto.